TRUSTS, TESTAMENTE EN BOEDELSENTRUM
 • Omvattende Trustdienste
  • Oprigting van ‘n trust
   1. Inter Vivos trust
    1. Familietrust
    2. Besigheidstrust
    3. BEE-trust
    4. Deelnemingseenheidtrust
   2. Testamentêre trust
  • Wysiging van bestaande trustaktes
  • Verandering van trustees
  • Regsoudit van trustaktes
  • Trustadministrasie
  • Reël van Trusteevergaderings
 • Testamente en Boedelbeplanning
 • Kommersiële kontrakte (algemeen sowel as spesialis)
 • Regsadvies in kommersiële aangeleenthede
Aan die hoof van die Trustsentrum is Jacqueline Fourie, ‘n praktiserende prokureur en aktebesorger.

jacquelinef@ldp.co.za

Tel:   +27 21 888 5600
Faks:   +27 21 888 5697/8