IFRS TEGNIESE EN LEERSENTRUM (in samewerking met eksterne konsultante)


Ons IFRS-konsultante voorsien u van hoë kwaliteit finansiële verslagdoening, konsultasie- en opleidingsdienste. Hierdie konsultante bestaan uit tegniese kundiges in Internasionale Finansiële Verslagdoening Standpunte (IFRSe), IFRS vir KMO's (SMEs), en Internasionale Openbare Sektor Rekenkundige Standpunte (IPSAs) (standpunte wat gebruik word in die openbare sektor).

Hulle staan kliente by met tegniese uitdagings d.m.v. formele rekeningkundige opinies en die verskaffing van rekeningkundige leiding vir finansiële verslagdoening en rekeningkundige kwessies. Hulle kan ook help om direksielede, bestuurders en personeel op datum met IFRS te kry en te hou d.m.v. ontwerperopleidingsprogramme, ontwikkel om kliënte se spesifieke behoeftes aan te spreek. Die tydsduur van die ingryping hang af van die aantal onderwerpe wat gedek word.

Die tegniese dienste (alles in ooreenstemming met IFRS, IFRS vir KMO's en GRAP/IPSAs) sluit in:
  • formulering van tegniese (rekeningkunde) opinies oor spesifieke kwessies (soos transaksies, gebeure, rekeningkundige balanse of finansiële instrumente)
  • hersiening van die finansiële state sowel as identifikasie van nie-nakoming van die aanbieding- en openbaarmakingvereistes van die toepaslike finansiële verslagdoeningsraamwerk en rapportering oor areas vir verbetering
  • voorbereiding van finansiële state om te verseker dat die aanbieding- en openbaarmakingvereistes van die betrokke verslagdoeningsraamwerk nagekom word.
Vir verdere inligting, kontak Jana Goosen by ons IFRS Tegniese en Leersentrum.

janag@ldp.co.za

Tel:   +27 21 888 5600
Faks:   +27 21 888 5697/8