BELASTING SENTRUM
Bystand met belastingverpligtinge, wat insluit:
 • verseker dat jaarlikse belastingverpligtinge nagekom sal kan word
 • advies t.o.v. batevervreemding of besigheidsherstrukturering
 • advies oor die belastingimplikasies van boedelbeplanning
 • analise van die gevolge van belasting op toegevoegde waarde (BTW) op transaksies
 • skakeling met die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) oor sake voortspruitend uit oudits of dispuutresolusies
Spesialisering in o.a.:

Inkomste en kapitalewinsbelasting (KWB)
 • registrasievereistes
 • inkomste- vs kapitaalverskille
 • jaarlikse en voorlopige belastingopgawes
 • struktureringsake
 • werknemersvergoeding
 • dividend-terughoudings-belasting
Dispuutresolusie
 • risiko-oudits
 • dispuutheronderhandelings en -skikkings
 • voorbereiding van besware en appèlle
 • verteenwoordiging voor die SARS Appèltribunaal
Risiko-bestuur
 • SARS-hersienings
 • privaat bindende privaatbeslissings versoeke
 • belastingklaringsertifikate
Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW):
 • registrasievereistes
 • maandelikse / halfmaandelikse voorleggings
 • inseteise in beide verkoper en nie-verkoper ondernemings
KONSULTASIE
 • belastingkonsultasie
 • trusts- en boedelbeplanning
 • bestuursopleidingseminare
 • vreemdevalutatransaksies
 • die strukturering van eiendomstransaksies
 • korporatiewe beheermaatreëls
Antionette van Deventer: avd@ldp.co.za

Tel:   +27 21 888 5600
Faks:   +27 21 888 5697/8