MAANDELIKSE SALARISDIENSTE-SENTRUM
  • prosessering van salarisse/lone en verlof
  • verhaling van WVF-, werknemerbelasting- en enige ander aftrekkings
  • druk van verslae en betaalstrokies
  • invul en die elektroniese oorbetaling van die EMP201-opgawe (via SARS e-Filing)
  • voorsiening van elektroniese data aan die WVF soos vereis deur die Wet
  • halfjaarlikse IRP5-rekonsiliasie en indiening (via SARS Easyfile)
  • jaarlikse indiening van inkomste-opgawes aan die Vergoedingskommissaris.
Hierdie Sentrum word bestuur deur Ester Erasmus wat ‘n reputasie vir uiters akkurate en tydige werk opgebou het.

salarisburo@ldp.co.za

Tel:   +27 21 888 5600
Faks:   +27 21 888 5697/8