FINANSIËLE DIENSTE SENTRUM
Verskaf toonaangewende professionele dienste wat spesifiek op aftree- en beleggingsfondse gefokus is:
  • statutêre ouditering
  • Artikel 15-ooreengekome prosedure-aanstellings
  • rekeningkundige dienste, insluitende die opstel van finansiële state
  • trustee-opleiding en werkswinkel-aanbiedings
  • goeie korporatiewe beheer en beste praktyk insigte.
Die Sentrum word bestuur deur LDP-direkteur Stephan Pretorius wat beskik oor heelwat plaaslike en internasionale kundigheid in die oudit van groot aftree- en beleggingsfondse. Sy ondervinding is verder uitgebrei met sy ouditering van leidende versekerings- en bankinstellings.

Stephan is ‘n lid van die Suid-Afrikaanse Instituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters (SAIGR) se Aftreefonds-projekgroep.

stephan@ldp.co.za

Tel:   +27 21 888 5600
Faks:   +27 21 888 5697/8