OUDITSENTRUM
Verskaf ouditdienste spesifiek gefokus op medium-grootte ondernemings.

LDP roem op:
  • die hantering van statutêre werk op ‘n bekwame en koste-effektiewe wyse
  • ‘n oplossing-gedrewe benadering
  • die verskaffing van ‘n hoogs persoonlike en kwaliteitsgefokusde kliëntediens.
Die Sentrum huisves agt direkteure , vyf ouditbestuurders (en bykans 40 leerlingrekenmeesters) met gespesialiseerde vaardighede in ‘n wye reeks industrieë.
Alle direkteure is geregistreerde ouditeure by IRBA (Independent Regulatory Board of Auditors) en lede van SAICA (South African Institute of Chartered Accountants).

Ons professionele dienste sluit in, maar is nie noodwendig beperk nie, tot:
  • jaarlikse ouditaanstellings state-oudits
  • onafhanklike oorsig aanstellings
  • rekeningkundige dienste, insluitende die opstel van finansiële state
  • opleiding en werkswinkelaanbiedings in rekeningkundige standaarde soos IFRS en “IFRS for SMEs”
  • korporatiewe-beheer-leierskap en beste-praktyk-insigte.
Oudits word gedoen in terme van die Internationale Ouditstandaarde soos voorgeskryf deur die “South African Independent Regulatory Board for Auditors (IRBA)”.

Tel:   +27 21 888 5600
Faks:   +27 21 888 5697/8