REKENINGKUNDIGE DIENSSENTRUM
Dienste verskaf aan ‘n wye reeks tipe kliënte: individue/eenmansake, nie-winsgewende organisasies, vennootskappe, trusts, beslote korporasies, private maatskappye, publieke maatskappye en genoteerde maatskappye:
  • prosessering van BTW (Belasting op Toegevoegde Waarde)-fakture asook die berekening, voltooiing en indiening van die betrokke BTW-opgawes
  • opstel van maandelikse, kwartaallikse en halfjaarlikse bestuurstate
  • opstel van jaarstate
  • berekening van voorlopige inkomstebelasting asook die voltooiing en indiening van voorlopige inkomstebelastingopgawes
  • die berekening van jaarlikse inkomstebelasting asook die voltooiing en indiening van jaarlikse inkomstebelastingopgawes
  • die berekening van kapitale winste en kapitaalwinsbelasting
  • die berekening van terughoubelasting op dividende asook die voltooiing en indiening van die dividendverklaringsvorm en die dividendterughoubelasting-opgawe.
Mariska van der Merwe (PA(SA), H Dip Tax) bestuur meer as 30 personeellede om uiters betroubare diens te lewer.

mariskav@ldp.co.za

Tel:   +27 21 888 5600
Faks:   +27 21 888 5697/8