OOR ONS
LDP is gestruktureer rondom LDP Ingelyf, ‘n welbekende en lank-gevestigde praktyk van openbare ouditeurs en rekenmeesters in Suid Afrika.

‘n Span van 11 Direkteure met ‘n wye verskeidenheid van spesialiskennis maak dit moontlik om kliente ‘n omvattende dienspakket aan te bied.

Hoofbesigheidsaktiwiteite:
 • nakomingswerk (oudits, oorsigte en ander vorms van nakomingsdienste)
 • rekeningkundige en belastingdienste (belastingnakoming, opstel en voorbereiding van bestuurstate en finansiele state, boekhoudienste)
 • sekretariële werk (administrasie van maatskappye, Beslote Korporasies, Trusts en ander soortgelyke entiteite)
Bykomende dienste:
 • gespesialiseerde finansiële dienste
  • bestuursadvies
  • welvaartbestuur
  • belastingbeplanning
 • finansiële verslagdoeningdienste (in samewerking met buite-konsultante)
  • konsultasie t.o.v. finansiële verslagdoeningskwessies (i.e. praktiese IFRS en IFRS vir KMO's-probleme)
  • opleiding in IFRS en IFRS vir KMO's (IFRS for SMEs)
  • kwaliteitsbeheer en hersiening van finansiële state
Hoofkantoor in Stellenbosch en ‘n nuwe kantoor vanaf Januarie 2015 in Gauteng
Met ‘n omvattende kliëntebasis afkomstig uit die hele Suid-Afrika en Namibië, insluitende ‘n groeiende getal oorgrenskliënte.

Akkreditasie deur IRBA (Indepent Regulatory Board of Auditors)
In staat om in die behoeftes van alle ouditkliënte teen ‘n baie mededingende tarief te voorsien.